Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

myslowyzlew
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

September 12 2019

myslowyzlew
myslowyzlew
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamehhh mehhh

August 16 2019

myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
myslowyzlew
myslowyzlew
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
myslowyzlew
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
myslowyzlew
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
myslowyzlew
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 18 2019

myslowyzlew
niewygodna prawda ta
że to jednak trochę trwa
zanim wszystko się ułoży
jest pod górę
— Sorry Boys
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamehhh mehhh
myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh

July 13 2019

myslowyzlew
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom

July 04 2019

myslowyzlew
Reposted fromFlau Flau viamehhh mehhh
myslowyzlew
7040 84c2
Reposted fromvintage-style vintage-style viamehhh mehhh

June 29 2019

myslowyzlew
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
myslowyzlew
3935 f5cf
Reposted frompoppyseed poppyseed viamehhh mehhh
myslowyzlew
Małżeństwo nie jest dobrym pomysłem, kiedy człowiek wchodzi do urzędu stanu cywilnego z myślą: "No, w razie czego są rozwody".
— Maria Czubaszek - "Nienachalna z urody"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
myslowyzlew

June 25 2019

myslowyzlew
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl