Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

myslowyzlew
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viamehhh mehhh
myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viabylejaka bylejaka
myslowyzlew
1215 568a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamehhh mehhh
myslowyzlew
Całuję Cię strasznie natrętnie - tak jak nawet nie przypuszczasz, że potrafię
— Twój Jeremi
Reposted bymehhhbylejakadivijakmidzisiajzleskaaryfikaacjaaduszyPrzygnebionamuladhara

December 04 2017

myslowyzlew

November 29 2017

myslowyzlew
Nie kochał jej. Tylko ją bardzo lubił. I bardzo pożądał. Może dlatego było im ze sobą tak dobrze.
— J. L. Wiśniewski
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaAndrofobia Androfobia

November 27 2017

myslowyzlew
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viapatidaga patidaga
myslowyzlew
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viapatidaga patidaga

November 11 2017

myslowyzlew
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamehhh mehhh
myslowyzlew
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
myslowyzlew

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
6321 2e27 500
Reposted fromkimik kimik viamehhh mehhh

November 02 2017

7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

myslowyzlew
myslowyzlew
5188 8776 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamehhh mehhh
myslowyzlew
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
myslowyzlew
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita

October 30 2017

myslowyzlew
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
myslowyzlew
0895 1b28
Reposted fromniewychowana niewychowana
myslowyzlew

Jesień to wstęp do podsumowań

Czy było to, co miało być od nowa

Jesień jest wtedy, gdy myśli zmienia

Tęsknota za czymś, czego nie ma.

— Akurat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl