Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

myslowyzlew
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamehhh mehhh
myslowyzlew
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
myslowyzlew

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
6321 2e27 500
Reposted fromkimik kimik viamehhh mehhh

November 02 2017

7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

myslowyzlew
myslowyzlew
5188 8776 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamehhh mehhh
myslowyzlew
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
myslowyzlew
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita

October 30 2017

myslowyzlew
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
myslowyzlew
0895 1b28
Reposted fromniewychowana niewychowana
myslowyzlew

Jesień to wstęp do podsumowań

Czy było to, co miało być od nowa

Jesień jest wtedy, gdy myśli zmienia

Tęsknota za czymś, czego nie ma.

— Akurat

October 29 2017

myslowyzlew
8425 694d
myslowyzlew
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viatwiggylaw twiggylaw
myslowyzlew
2440 c306 500
Reposted frommyrla myrla viatwiggylaw twiggylaw
myslowyzlew
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viatwiggylaw twiggylaw
myslowyzlew
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk

October 25 2017

myslowyzlew
Poznałam Cię za późno
O kilkadziesiąt wierszy
O kłótnię przed podróżą
I skóry dotyk pierwszy
O słowa ulubione
Przy których zasypiałam
O miejsce na pierścionek
Za późno Cię poznałam
— CJT
Reposted bywwojtlmesoutezyta

October 23 2017

myslowyzlew
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
myslowyzlew
8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl