Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

myslowyzlew
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
myslowyzlew
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viamagdenvja magdenvja
myslowyzlew
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski

September 18 2018

myslowyzlew
myslowyzlew
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 13 2018

myslowyzlew
9722 d495 500
"Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 12 2018

myslowyzlew
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viaovermind overmind
myslowyzlew
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viapatidaga patidaga
myslowyzlew
Stoimy po kostki w gównie, ale nie musimy się w nim topić.
— Heather Morris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
0811 8073 500
morning.
Reposted fromovermind overmind

August 20 2018

myslowyzlew

August 19 2018

myslowyzlew
kiedy Cię zobaczyłem
zakochałem się.
a Ty uśmiechnęłaś się,
bo wiedziałaś.

— xx
Reposted bymentispenetraliaoutofmyheadMartwa13050996Bilorafemme-fatal
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaendlesslove16 endlesslove16
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
myslowyzlew
Powietrze gęste od znaków zapytania powoduje, że wdychasz niepewność. Dławimy się pytaniami nie wypowiadając ich głośno,a później rozczarowanie wywołuje mdłości, bo z nadmiaru ciekawości i braku odwagi, zamiast pytać odpowiadamy sobie przypuszczeniami sami.
— "Porypana panna M."
myslowyzlew
0657 83a2 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viancmsp ncmsp

August 07 2018

myslowyzlew
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viamehhh mehhh
myslowyzlew
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreeway freeway

August 04 2018

myslowyzlew
1086 7324 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream

August 02 2018

myslowyzlew
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viaadmiracja admiracja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl