Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

myslowyzlew
5486 49d6
myslowyzlew
myslowyzlew

June 26 2018

myslowyzlew
8346 e3da 500
myslowyzlew

May 19 2018

myslowyzlew
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialabellavita labellavita
myslowyzlew
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viacelebration celebration
myslowyzlew

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viacelebration celebration
myslowyzlew

May 11 2018

myslowyzlew
Dzisiaj należymy tylko do siebie
Dobry los będzie nam sprzyjał

Jestem tu, bo ty tego chcesz
Jesteś tu bo ja, tego chcę
Reposted bySkydelanselsey12czerwcawerczi

May 04 2018

3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viacelebration celebration

April 29 2018

myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss

April 11 2018

myslowyzlew
5009 862d 500
Reposted fromuoun uoun
myslowyzlew
5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvisibile invisibile

March 31 2018

myslowyzlew

March 01 2018

myslowyzlew

February 26 2018

myslowyzlew
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
myslowyzlew

February 20 2018

myslowyzlew
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamehhh mehhh
myslowyzlew
Od momentu, kiedy mnie oczarował i zajął najważniejsze miejsce w moim sercu, nie wyobrażałam sobie tego, że mógłby w nim zagościć ktokolwiek inny.
— Laila Shukri – "Byłam kochanką arabskich szejków"
Reposted fromzoou zoou viakinkaaa kinkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl