Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

myslowyzlew
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 19 2019

myslowyzlew
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaovermind overmind
myslowyzlew
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovermind overmind
myslowyzlew
myslowyzlew
6585 6867
Reposted fromcouples couples viamehhh mehhh

May 10 2019

myslowyzlew
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viaovermind overmind
myslowyzlew
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaovermind overmind

April 30 2019

myslowyzlew
myslowyzlew
5337 d8bb
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 26 2019

myslowyzlew
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 11 2019

myslowyzlew
1697 08cb
Reposted fromLotte Lotte viamehhh mehhh
myslowyzlew
0235 203a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovermind overmind
myslowyzlew
Troszkę bliskości poproszę. Dodatkowej czułości za dopłatą więc proszę nie żałować. I koniecznie z dostawą do łóżka. Płacę zbliżeniowo
— Liski po nocach
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaovermind overmind
myslowyzlew
Reposted fromFlau Flau viaovermind overmind

March 03 2019

myslowyzlew
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh

February 26 2019

myslowyzlew
3076 fc59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
myslowyzlew
- Co jest według Ciebie najważniejsze w związku? - Myślę, że porozumienie. Więź łącząca dwie osoby, która pozwala im się ze sobą komunikować. Żeby czuć się przy kimś dobrze, swobodnie musimy dokładnie poznać tę osobę, a przy tym poczuć, że nadajemy na przysłowiowych tych samych falach. To ważne, żeby być z kimś i móc przy nim zrobić wszystko - wygłupiać się, śmiać się do łez, wzruszać podczas filmu, złościć. Jednym słowem, żeby żyć w udanym związku trzeba pokazać swoją drugą twarz, prawdziwe oblicze, które podczas pierwszych spotkań zostaje przez nas samych głęboko uśpione, i jeśli po tym obnażeniu ten człowiek nie uciekł, nadal chce być przy nas, przytula i powtarza, że kocha, wtedy już wiemy, mamy pewność, że jest tym właściwym i że mamy to, co najważniejsze.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
Pamiętaj o jednym: musi być ciężko, żeby potem było lepiej.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 22 2019

myslowyzlew
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl