Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

myslowyzlew
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka
myslowyzlew
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompasazerka pasazerka
myslowyzlew
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted frompasazerka pasazerka
myslowyzlew
Poczekaj... Będzie jeszcze dobry człowiek, dobra wiosna. Będziemy się budzić, aby razem wypić kawę. Zjemy poranek. Pójdziemy w świat. W oczy, dłonie, usta. Wrócimy, aby śnić o sobie.
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamehhh mehhh
myslowyzlew
Są związki w których nie ma czułości. Nie ma szacunku. Nie ma oddania. Nie ma rozmów. Nie ma seksu. Są tylko wzajemne pretensje o wasze słabości i kłamstwa a później jak dobrze pójdzie przychodzi i kwiczy obojętność.

I kiedyś powiedziałbym, że należy się starać. Należy ratować. Należy pracować. Teraz, ze swoją typową miną ponurego, cynicznego buca odpowiem: nie ma co łapać spadającego noża.

Nie sprawisz, że w związku w cudowny sposób powróci pożądanie i tęsknota. Wzlotu już nie będzie.

Coś nie gra w związku – rozmawiasz. Próbujesz naprawiać. Ale jeśli nie działa zbyt długo – odchodzisz. Żadna panda nie zakwili od tego.

Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem. Zaraz wszyscy zdechniemy.
— Piotr C

October 30 2018

myslowyzlew
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

October 27 2018

myslowyzlew
8782 5d28
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaovermind overmind
myslowyzlew
Jeżeli nie wiesz, co się dzieje w duszy kobiety, nie znasz jej najskrytszych pragnień, to jesteś tylko dodatkiem w jej życiu, jakbyś był przystawką do obiadu.(...) Liczy się przecież danie główne.
— Krystyna Śmigielska - "Gotowe na zmiany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaovermind overmind

October 25 2018

myslowyzlew
2329 efaa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaovermind overmind

October 22 2018

myslowyzlew
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viamehhh mehhh

October 21 2018

myslowyzlew
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamehhh mehhh
myslowyzlew
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittleburn littleburn
myslowyzlew
Ta sama pora, 16:06. Oddaleni o setki kilometrów budujemy naszą przyszłość. Odbijam się o puste ściany, wydając dźwięki słyszę jedynie echo. Brak mi Cię. Pusto. Czas wcale nie płynie szybciej. Dni ciągną się, wleką, jakby stały w miejscu. Ja stoję w miejscu. Sama, sama o 16:08, bez Ciebie. Mam Ciebie, ale nie obok. Jesteś mój, ale za daleko.
— "Serca granice"
myslowyzlew
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viaretro-lover retro-lover
myslowyzlew
3318 3239 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-lover retro-lover
myslowyzlew
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaretro-girl retro-girl
myslowyzlew

“Była niezor­ga­nizo­wana. Osob­na. Miała swój świat. Czy­tała, czy­tała, czy­tała. Zachwy­cała się zda­niami i słowa­mi. Wzruszała wier­sza­mi. Ro­zumiała co czy­ta. Świat był ta­ki ja­kim go czy­tała. Ludzie by­li ta­cy ja­kimi ich so­bie ideali­zowała. Kochała, kochała, kochała. Pi­sała lis­ty, nie spała, cza­sem cier­piała, żyła w uniesieniu. Nie zas­ta­nawiała się ile kosztu­je mle­ko i dlacze­go dra­biny straży pożar­nej sięgają tyl­ko do ósme­go piętra (...). Pra­cowała. Żyła. Nie wie­działa nig­dy dokład­nie, ja­ka jest da­ta i która godzi­na. Żyła.”

~ K. Jan­da

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging viaretro-girl retro-girl

October 16 2018

myslowyzlew
6185 77ea
Reposted fromarwen arwen viamehhh mehhh
myslowyzlew
2413 5476 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl