Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

myslowyzlew
5009 862d 500
Reposted fromuoun uoun
myslowyzlew
5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvisibile invisibile

March 31 2018

myslowyzlew

March 01 2018

myslowyzlew

February 26 2018

myslowyzlew
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
myslowyzlew

February 20 2018

myslowyzlew
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamehhh mehhh
myslowyzlew
Od momentu, kiedy mnie oczarował i zajął najważniejsze miejsce w moim sercu, nie wyobrażałam sobie tego, że mógłby w nim zagościć ktokolwiek inny.
— Laila Shukri – "Byłam kochanką arabskich szejków"
Reposted fromzoou zoou viakinkaaa kinkaaa
myslowyzlew

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viakinkaaa kinkaaa
myslowyzlew
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viakinkaaa kinkaaa

February 01 2018

January 31 2018

myslowyzlew
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIriss Iriss
myslowyzlew

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapatidaga patidaga

January 18 2018

myslowyzlew
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacelebration celebration

January 10 2018

myslowyzlew
2272 db95
Reposted fromimradioactive imradioactive
myslowyzlew
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
— wbrewzasadom.soup.

December 26 2017

myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss

December 19 2017

5366 cb61
myslowyzlew
3582 8983 500
myslowyzlew
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl