Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

myslowyzlew
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
3571 bd1c
Reposted fromwstawaj wstawaj viamehhh mehhh
myslowyzlew
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamehhh mehhh

June 04 2019

myslowyzlew
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus

June 03 2019

myslowyzlew
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viamehhh mehhh
myslowyzlew
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viamehhh mehhh

May 23 2019

myslowyzlew
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 19 2019

myslowyzlew
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaovermind overmind
myslowyzlew
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovermind overmind
myslowyzlew
myslowyzlew
6585 6867
Reposted fromcouples couples viamehhh mehhh

May 10 2019

myslowyzlew
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viaovermind overmind
myslowyzlew
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaovermind overmind

April 30 2019

myslowyzlew
myslowyzlew
5337 d8bb
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 26 2019

myslowyzlew
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 11 2019

myslowyzlew
1697 08cb
Reposted fromLotte Lotte viamehhh mehhh
myslowyzlew
0235 203a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovermind overmind
myslowyzlew
Troszkę bliskości poproszę. Dodatkowej czułości za dopłatą więc proszę nie żałować. I koniecznie z dostawą do łóżka. Płacę zbliżeniowo
— Liski po nocach
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaovermind overmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl