Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

myslowyzlew
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
myslowyzlew
myslowyzlew
8188 f29b
myslowyzlew
4691 aeae
stop

March 21 2017

myslowyzlew
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana
myslowyzlew
Kilka lekcji trzeba odrobić, żeby móc żyć z drugim człowiekiem, czasem trzeba zejść z drogi, a czasem po prostu spróbować obśmiać swoją złość. Staram się tak robić. To nie są kompromisy, to rodzaj konsekwencji, trwania w podjętej decyzji.
— Dorota Landowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
0418 2d37

March 19 2017

myslowyzlew
7678 7462
myslowyzlew

March 16 2017

myslowyzlew

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
myslowyzlew
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viapurplecornflowers purplecornflowers

March 15 2017

myslowyzlew
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
myslowyzlew
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive viaIriss Iriss
2631 5fea 500

thejakelikesonions:

winter showers

March 09 2017

myslowyzlew
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viapurplecornflowers purplecornflowers
myslowyzlew
Z kobietą nie ma żartów –
w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie;
co zrobi, nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1376 abac
Reposted fromLittleJack LittleJack viasunshines4me sunshines4me

March 08 2017

myslowyzlew
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viachildren children
myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viachildren children
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl