Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

myslowyzlew
myslowyzlew
0417 72ef
no ups.
Reposted by00monnn066notperfectgirllaparisiennegitana

June 08 2017

5971 9508

June 07 2017

myslowyzlew
7201 3fa7
god
Reposted byIkusiaMrau IkusiaMrau
myslowyzlew
myslowyzlew
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

June 05 2017

myslowyzlew
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaIriss Iriss
myslowyzlew
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaIriss Iriss

May 25 2017

myslowyzlew
myslowyzlew
myslowyzlew
myslowyzlew
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
myslowyzlew
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viapurplecornflowers purplecornflowers

May 09 2017

myslowyzlew
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

May 02 2017

myslowyzlew
5080 1431 500

April 28 2017

myslowyzlew
7894 bc79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
3208 b1e0 500

April 24 2017

myslowyzlew

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl