Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

myslowyzlew
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
myslowyzlew
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
myslowyzlew
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 18 2019

myslowyzlew
niewygodna prawda ta
że to jednak trochę trwa
zanim wszystko się ułoży
jest pod górę
— Sorry Boys
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamehhh mehhh
myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh

July 13 2019

myslowyzlew
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom

July 04 2019

myslowyzlew
Reposted fromFlau Flau viamehhh mehhh
myslowyzlew
7040 84c2
Reposted fromvintage-style vintage-style viamehhh mehhh

June 29 2019

myslowyzlew
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
myslowyzlew
3935 f5cf
Reposted frompoppyseed poppyseed viamehhh mehhh
myslowyzlew
Małżeństwo nie jest dobrym pomysłem, kiedy człowiek wchodzi do urzędu stanu cywilnego z myślą: "No, w razie czego są rozwody".
— Maria Czubaszek - "Nienachalna z urody"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
myslowyzlew

June 25 2019

myslowyzlew
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki

June 11 2019

myslowyzlew
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
3571 bd1c
Reposted fromwstawaj wstawaj viamehhh mehhh
myslowyzlew
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamehhh mehhh

June 04 2019

myslowyzlew
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus

June 03 2019

myslowyzlew
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viamehhh mehhh
myslowyzlew
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viamehhh mehhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl