Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2020

myslowyzlew
Henry Ford powiedział kiedyś, że gdy wszystko wydaje się być przeciwko nam, należy pamiętać, że samoloty latają pod wiatr, a nie z nim.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 11 2020

myslowyzlew
Większość z nas tak strasznie się na to życie wymyśla, szukając dla niego usprawiedliwienia, a na końcu, na łożu śmierci myśli - dlaczego tak po prostu nie żyłem. Dlaczego tak po prostu nie mogłem się tym życiem ucieszyć.
— Julia Kijowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

February 19 2020

myslowyzlew
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myslowyzlew

December 02 2019

myslowyzlew
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
myslowyzlew

November 27 2019

myslowyzlew
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 08 2019

myslowyzlew
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

September 12 2019

myslowyzlew
myslowyzlew
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamehhh mehhh

August 16 2019

myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
myslowyzlew
myslowyzlew
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
myslowyzlew
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
myslowyzlew
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
myslowyzlew
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 18 2019

myslowyzlew
niewygodna prawda ta
że to jednak trochę trwa
zanim wszystko się ułoży
jest pod górę
— Sorry Boys
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamehhh mehhh
myslowyzlew
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh

July 13 2019

myslowyzlew
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...